W tegorocznej sesji zimowej zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie wyniosła 80%. Jeden uczeń uzyskał wyniki 100-procentowe w części pisemnej oraz praktycznej. Jest nim Zalewski Piotr, uczeń kl. IV TI (kwalifikacja INF.03)

Do egzaminów w sesji zimowej podeszli uczniowie siedmiu klas technikum (łącznie 175 uczniów): technik usług fryzjerskich (FRK.03 – kl. IV TUF), technik budownictwa (BUD.14 – kl. IV TB), technik elektryk (ELE.05 – kl. IV TE), technik pojazdów samochodowych (MOT.06 – kl. IV TPS), technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.02 oraz HGT.12 – kl. IV TŻiUG) oraz technik informatyk (INF.03 - kl. IV TI).  

Wyniki uczniów naszej szkoły są zróżnicowane. Ze 175 zdających uczniów, świadectwo otrzymało 141, czyli 80% zdających obydwie części egzaminu, natomiast w całym województwie mazowieckim osiągnięto wynik 70%, zaś w całym kraju 72%.  

Na pochwałę zasługują uczniowie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, ponieważ wszyscy zdali część teoretyczną i praktyczną egzaminu w kwalifikacji HGT.02.

W czterech z siedmiu branż nasi uczniowie wypadli lepiej niż uczniowie w województwie mazowieckim oraz w całym kraju. Tu najlepiej wypadli uczniowie w zawodzie technik informatyk, którzy o 27 punktów procentowych wyprzedzili pozostałych uczniów w województwie mazowieckim oraz 30 punktów procentowych w całym kraju.

Warto również nadmienić, iż nasi uczniowie w zawodzie technik informatyk wypadli lepiej niż ich rówieśnicy z ZS nr 1 w Garwolinie (o 12 punktów procentowych) oraz z ZS w Żelechowie (aż o 55 punktów procentowych). Także uczniowie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w kwalifikacji HGT.12 wyprzedzili rówieśników z ZS w Miętnem (o 10 punktów procentowych) oraz z ZS w Żelechowie (o 17 punktów procentowych).

Najlepsze wyniki w technikum z danej kwalifikacji uzyskali:

  • FRK.03 – Projektowanie i wykonywanie fryzur – Klaudia Mejger
  • BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów – Dawid Rżysko
  • INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – Piotr Zalewski
  • ELE.05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – Damian Kondej
  • MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – Kamil Guba i Dawid Frąc
  • HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań – Michalina Markiewicz i Alicja Mikulska
  • HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – Damian Stachurski.

Dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w danej kwalifikacji przewidziane są nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.  

 w1

w2

w3