Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły

01.09.1969 – powołanie Zarządzeniem Nr 52/69 Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie z dnia 01.09.1969 roku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Garwolinie

01.09.1972 – powołanie Zarządzeniem Nr 12/72 Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie z dnia 01.09.1972 roku Liceum Zawodowego – specjalność: mechanik obróbki skrawaniem

01.01.1973 – przeniesienie szkoły z budynku przy ulicy Kościuszki 34 do budynku przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 20

01.09.1975 – powołanie Zarządzeniem Nr 4/75 Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie z dnia 14.05.1975 roku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Garwolinie. W skład Zespołu weszły: Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca

27.12.1975 – na mocy decyzji nr OI/022/681/75 z dnia 18.12.1975 roku wydanej przez Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Garwolinie staje się samodzielną jednostką budżetową. W skład jednostki weszły: Liceum Zawodowe, Szkoła Specjalna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Internat

01.09.1976 – oddanie do użytku nowego budynku warsztatów szkolnych

01.09.1978 – decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Siedlcach /O.VI.Or. 5017/1/78 z dnia 05.09.1978 - o nadaniu szkole imienia Tadeusza Kościuszki

21.10.1978 – uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski

01.09.1979 – utworzenie w Zespole na mocy decyzji Nr 0139/1/79 z dnia 25.01.1979 roku Kuratora Oświaty i Wychowania w Siedlcach Technikum Zawodowego: Technikum Mechaniczne o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

06.09.1979 – otwarcie Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Staszic” w Katowicach Filia w Garwolinie

03.05.1991 – uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na obelisku przed szkołą poświęconej twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja 1791

01.09.1992 – powstają nowe kierunki kształcenia: Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ oraz Technikum Gastronomiczne

13.10.1992 – uroczyste otwarcie i poświęcenie hali sportowej z udziałem władz oświatowych, przedstawicieli kościoła i samorządu terytorialnego

01.09.1993 – utworzenie Technikum Budowlanego

01.01.1995 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie na mocy decyzji Nr 77/94 Kuratora Oświaty w Siedlcach z dnia 28.12.1994 roku

01.01.2000 – powstaje Technikum Gastronomiczne na podbudowie ZSZ oraz Liceum Zawodowe

01.09.2001 – utworzenie na mocy uchwały Nr XXX/202/01 Rady Powiatu Garwolińskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki-Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Garwolinie

01.09.2001 – utworzenie zaocznych techników zawodowych na mocy decyzji Zarządu Powiatu Garwolińskiego nr OK.4310-2/52/2001 z dnia 19.06.2001. Powstało Technikum Mechaniczne, Technikum Budowlane i Technikum Gastronomiczne 11

12.10.2002 – otwarcie wydziału zamiejscowego i inauguracja roku akademickiego Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Łodzi.

30.06.2002 – na mocy Uchwały Nr XXVII/175/2001 Rada Powiatu Garwolińskiego przekształciła internat przy Zespole Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki i internat przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w internat międzyszkolny przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte

01.09.2002 – utworzenie Liceum Profilowanego, Technikum Zawodowego Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej na mocy uchwały Nr XXXVIII/251/2002 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21.02.2002 roku

01.09.2003 – w szkole powstaje Liceum Ogólnokształcące

23.10.2003 – otwarcie stadionu sportowego przy ZSP nr 2 w Garwolinie

24.06.2004 – uchwałą nr XXI/116/2004 Rady Powiatu Garwolińskiego nadano Statut Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

01.09.2006 – powołane zostaje Technikum Informatyczne

19.02.2009 – na mocy Uchwały Nr XXVIII/158/2009 Rady Powiatu Garwolińskiego zlikwidowane zostały III Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Profilowane, II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2 oraz likwidację Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki

26.06.2012 – na mocy Uchwały Nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego zlikwidowane zostało Technikum Uzupełniające

01.09.2012 – rozpoczyna swoją działalność Technikum Usług Fryzjerskich

17.10.2013 – uroczyste oddanie do użytku zespołu pracowni zawodowych

Rok szkolny 2015/16 – doposażono sale do zajęć praktycznych: 2 pracownie fryzjerskie, projektowania fryzur, pracownię urządzeń techniki komputerowej, pracownię sieciową oraz barmańsko-kelnerską

01.09.2016 – uroczyste oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej

22.03.2016 – uroczyste odsłonięcie popiersia Tadeusza Kościuszki w gmachu szkoły 

30.08.2017 – na mocy Uchwały Nr XXIX/156/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z Zespołu zostało wyłączone i zlikwidowane Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

22.11.2017 – Na mocy Uchwały Nr XXXII/181/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego przekształcono dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową w Branżową Szkołę I Stopnia

06.06.2018 – na mocy Uchwały Nr XXXVI/2015/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki wyłączono i zlikwidowano Centrum Kształcenia Praktycznego. Placówka przyjęła nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

22.06.2018 – uchwałą Rady Pedagogicznej zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

30.11.2019 –  Jubileusz 50-lecia szkoły 1969-2019

 Dyrektorzy 

dyrektorzy

Sylwetka patrona szkoły Tadeusza Kościuszko