Kadra kierownicza

Nazwisko i imię Funkcja
mgr Flaga Ewa dyrektor
mgr Rybak Grzegorz wicedyrektor do spraw wychowawczych
mgr inż. Wawer Wojciech wicedyrektor do spraw oragnizacyjno-dydaktycznych
  

Nauczyciele

Nazwisko i imię
(kolejność alfabetyczna)
Przedmioty i specjalności Nauczyciela
(kolejność alfabetyczna)

mgr Aniszewska-Koniecka Dorota

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
Psychologia

mgr Antonik Maciej

Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne

mgr Barański Robert

Wychowanie fizyczne

mgr Bedełek Edyta

Język polski

mgr Biernacka Małgorzata

Biologia
Logopedia
Oligofrenopedagogika
Pozostała pedagogika specjalistyczna
Wychowawca świetlicy

mgr Błażejczyk Katarzyna

Język niemiecki

mgr inż. Buczek Elżbieta

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Chlipalska Justyna

Przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Bielecka Magdalena

Język rosyjski
Oligofrenopedagogika
Przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Dudziński Mariusz

Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza o społeczeństwie

mgr Flaga Ewa

Podstawy przedsiębiorczości
Przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Gajewska Karina

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Gąsiorowska Krystyna

Język polski
Przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Głaszczka Agnieszka

Informatyka
Matematyka

mgr inż. Głowala Renata

Przedmioty zawodowe gastronomiczne
Pozostała pedagogika specjalistyczna

mgr Głodek Kamila

Logopedia
Oligofrenopedagogika
Pozostała pedagogika specjalistyczna

mgr Górska Iwona

Historia
Historia i społeczeństwo

mgr Gruszczyńska Anna

Język angielski

mgr Gruza Katarzyna

Język polski
Oligofrenopedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Terapia pedagogiczna

mgr Gugałka Katarzyna

Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmioty zawodowe fryzjerskie
Terapia pedagogiczna

mgr inż. Guziejko Robert

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Huńczak Robert

Język niemiecki

mgr Jędryszek Małgorzata

Fizyka
Informatyka
Matematyka

mgr Jemielity Wioletta

Oligofrenopedagogika
Pozostała pedagogika specjalistyczna

mgr Jóźwiak Stanisław

Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmioty zawodowe budowlane

mgr Juszczak Mirosław

Informatyka
Matematyka
Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Kaczyński Wojciech

Wychowanie fizyczne

mgr Kalbarczyk Barbara

Matematyka

mgr Kniaź Sylwia

Język niemiecki

mgr inż. Kiełt Iwona

Chemia
Przedmioty zawodowe gastronomiczne

inż. Korba Jerzy

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr inż. Korycki Łukasz

Informatyka
Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Kotlarska Elżbieta

Fizyka
Informatyka
Matematyka

mgr inż. Kotlarska Liliana

Biologia
Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Kowalczyk-Barej Anna

Informatyka
Matematyka

mgr Kacper Kowalski wychowanie fizyczne

inż. Krasińska Anna

Przedmioty zawodowe elektryczne
Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Kret Ewa

Logopedia
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Kurach Anna

Matematyka
Nauczyciel bibliotekarz

mgr Lis Kamila

Pedagogika resocjalizacyjna
Przedmioty zawodowe fryzjerskie
Terapia pedagogiczna

mgr inż. Liszewska Anna

Chemia
Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Lodowski Dariusz

Wychowanie fizyczne

mgr Maligłówka Urszula

Informatyka
Nauczyciel bibliotekarz

mgr Marciniuk Elżbieta

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika terapeutyczna
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowawca świetlicy

mgr Mętrak Bożena

Język polski

mgr Michalik Krystyna

Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie

mgr inż. Mróz Marzena

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Mucha Dorota

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr inż. Murawski Marcin

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Mysiak Piotr

Informatyka
Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Nosowski Jerzy

Fizyka
Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Nowak-Nastała Mirosława

Język polski
Doradztwo zawodowe

mgr Odziemczyk Dadas Izabela

Etyka
Filozofia
Język polski

mgr Papiewska Andżelika

Pedagogika szkolna
Terapia pedagogiczna

mgr inż. Perek Dionizy

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr Piesiewicz Kinga

Język angielski

mgr inż. Piesiewicz Jakub

Przedmioty zawodowe samochodowe
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

mgr Płatek Joanna

Religia

mgr Porowska Aneta

Język angielski

mgr Pyza Katarzyna

Przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Poszytek Halina

Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie

Prządka Stanisław

Przedmioty zawodowe samochodowe

inż. Rękawek Antoni

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Rękawek Tomasz

Etyka
Psychologia

mgr Robakowski Piotr

Informatyka
Matematyka
Przedmioty zawodowe informatyczne
Wychowanie fizyczne

mgr inż. Romanowicz Joanna

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Rosłaniec Joanna

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Rybak Grzegorz

Geografia
Język rosyjski

mgr Ryszkowska Magdalena

Biologia
Geografia

mgr inż. Sękulski Artur

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Siębor Marzena

Religia

mgr inż. Sikora Krzysztof

Fizyka
Przedmioty zawodowe elektryczne

mgr Szarek Ewa

Język angielski

mgr Szuwara Katarzyna

Chemia
Biologia

mgr inż. Szymborska Marta

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

inż. Świderski Tomasz

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr Talarek Tomasz

Wychowanie fizyczne

mgr Tobiasz Łucja

Język rosyjski
Logopedia
Nauczyciel bibliotekarz
Oligofrenopedagogika
Pedagogika terapeutyczna

mgr Walków Monika

Język angielski

mgr inż. Wawer Wojciech

Informatyka
Matematyka
Pedagogika resocjalizacyjna
Podstawy przedsiębiorczości
Przedmioty zawodowe ekonomiczne
Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr inż. Wiącek Dariusz

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Witek Piotr

Wychowanie fizyczne

mgr Władzińska Barbara

Religia
Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wojciechowska Małgorzata

Nauczyciel bibliotekarz
Pedagogika specjalna

mgr Wojdat Agnieszka

Edukacja dla bezpieczeństwa
Język angielski

mgr Wojdat Paweł religia

mgr inż. Woźniak Marcin

Przedmioty zawodowe elektryczne

mgr inż. Zadróżna-Piłka Małgorzata

Przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Zatyka Artur

Przedmioty zawodowe samochodowe
Doradztwo zawodowe

inż. Zatyka Joanna

Przedmioty zawodowe budowlane

mgr Zawada Agnieszka

Oligofrenopedagogika
Pedagogika szkolna

mgr inż. Zegadło Dariusz

Przedmioty zawodowe samochodowe

mgr Zowczak Katarzyna

Logopedia
Pedagogika specjalna

mgr Żak Marzenna

Przedmioty zawodowe gastronomiczne
Wychowanie fizyczne

mgr Żak Paweł

Wychowanie fizyczne