Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie uczestniczy w realizacji projektu Nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt ten jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 119 999 576,40 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 95 999 661,12 PLN

Wartość dofinansowania w ramach projektu dla szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński to 3.849.755,22 zł.

W poniższych plikach znajdują  listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w tegorocznej rekrutacji.

W rok szkolnym 2020/2021 71 uczniów (w ubr. 49, w poprzednich 35, 23 i 15) osiągnęło średnią ocen powyżej 4,75 – a więc otrzymują oni świadectwa z białoczerwonym paskiem.

 

DAMIAN SABAK z klasy trzeciej technik informatyk 6,00

PIOTR ZALEWSKI z klasy  drugiej technik informatyk po gimnazjum 6,00

JAKUB WOŹNIAK z klasy trzeciej kucharz 5,70

Młodzież z klas TUF i TŻiUG, pod opieką nauczycieli praktycznej nauki zawodu, spędziła czas na warsztatach fryzjerskich i gastronomicznych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Górznie ,oraz Szkole Podstawowej w Uninie.

Atrakcją była  wizyta u fryzjera, gdzie uczniowie kl. IITUF wykonywali na głowach uczniów kolorowe fryzury, neonowe warkocze ,brokatowe tatuaże. Natomiast uczniowie kl. TŻiUG sporządzili pyszne koktajle, lemoniady, przygotowali piernikowe ciasteczka i medale oraz wydawany był popcorn.