Uczeń kl. II TI5 Sebastian Paszkowski zajął pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim „Poezja ziemi garwolińskiej” organizowanym przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie.

W tym roku, w związku z obostrzeniami pandemicznymi, konkurs odbył się w zmienionej formule. Przesłuchania młodzieży nie odbyły się stacjonarnie, a online.

7 Marca to Dzień Płatków Śniadaniowych. Z tej okazji w Zespole Szkół nr2 im. T. Kościuszki w Garwolinie we współpracy z firmą Brueggen zostały zorganizowane dwa konkursy.

Pierwszy Kulinarny- Płatki Śniadaniowe w różnych odsłonach.  Drugi plastyczny – Płatki śniadaniowe każdego dnia – są zbyt dobre , aby z nich zrezygnować.

Uczennice z Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie - Marta Kisiel i Zuzanna Mikulska - reprezentowały szkołę  XXII Małopolskim  Konkursie Szkół Gastronomicznych „Kuchnia bez granic”.

Zuzanna Mikulska (kl. I technikum żywienia i usług gastronomicznych) startowała  w bloku cukierniczym, a  Marta Kisiel (kl. III branżowej szkoły I stopnia) w bloku – kucharz. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju konkurs przebiegał w nieco zmienionej formie niż dotychczas . Etap stacjonarny w szkole w Krakowie nie odbył się . Zadaniem uczennic było przygotowanie zakąski zimnej i tartaletek zgodnie z tematem przewodnim konkursu.

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie uczestniczy w realizacji projektu Nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt ten jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 119 999 576,40 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 95 999 661,12 PLN

Wartość dofinansowania w ramach projektu dla szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński to 3.849.755,22 zł.