W rok szkolnym 2020/2021 71 uczniów (w ubr. 49, w poprzednich 35, 23 i 15) osiągnęło średnią ocen powyżej 4,75 – a więc otrzymują oni świadectwa z białoczerwonym paskiem.

 

DAMIAN SABAK z klasy trzeciej technik informatyk 6,00

PIOTR ZALEWSKI z klasy  drugiej technik informatyk po gimnazjum 6,00

JAKUB WOŹNIAK z klasy trzeciej kucharz 5,70

AURELIA GAJOS z klasy trzeciej kucharz 5,63

KAMIL CHMIELAK z klasy czwartej technik informatyk 5,50

BARTOSZ PIŁKA z klasy trzeciej technik informatyk 5,40

MARCIN ZAJĄC z klasy trzeciej technik informatyk 5,40

DAMIAN POŚWIATA z klasy trzeciej technik budownictwa  5,35

JAKUB KĘSIK z klasy drugiej technik informatyk po gimnazjum 5,32

JULIA DOMAŃSKA z klasy czwartej technik żywienia i usług

gastronomicznych 5,31

NATALIA PARYSEK z klasy czwartej technik żywienia i usług gastronomicznych  5,31

SZYMON TALAREK z klasy trzeciej technik informatyk 5,25

DAWID FRĄC z klasy drugiej technik pojazdów samochodowych po

gimnazjum 5,21

PATRYK PYTLARCZYK z klasy  drugiej technik informatyk po

gimnazjum 5,21

SZYMON DADAS z klasy trzeciej technik elektryk 5,20

OLGA SZCZYPEK z klasy drugiej technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum 5,19

SEBASTIAN MAJEWSKI z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 5,15

KRZYSZTF ŻOŁĄDEK z klasy trzeciej technik informatyk 5,15

ANNA KARPISZ z klasy trzeciej  technik żywienia i usług

gastronomicznych 5,11

IGOR BARAN z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 5,10

KAMIL KANIA z klasy czwartej technik informatyk  5,08

PIOTR BARBARCZYK z klasy trzeciej technik żywienia i usług gastronomicznych 5,06

MICHAŁ NITKA z klasy drugiej technik informatyk po gimnazjum 5,05

MAKSYMILIAN BARAN z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 5,05

MATEUSZ BARANOWSKI z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 5,05

ŁUKASZ GŁOWALA z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 5,05

ALBERT ŚLIWIŃSKI z klasy trzeciej technik informatyk 5,05

OLIWIA SZPICKA z klasy drugiej technik informatyk po gimnazjum 5,00

PAWEŁ KAMIŃSKI  z klasy drugiej technik pojazdów samochodowych po szkole podstawowej 5,00

MARTA KISIEL z klasy trzeciej kucharz 5,00

WERONIKA TEPEREK z klasy trzeciej kucharz 5,00

PATRYK RĘKAWEK z klasy trzeciej technik informatyk 5,00

KAROL TRZPIL z klasy trzeciej technik informatyk 5,00

MATEUSZ STANIAK z klasy czwartej technik pojazdów samochodowych 5,00

ZOFIA MOŻDŻONEK z klasy drugiej technik usług fryzjerskich po szkole podstawowej 4,95

ARKADIUSZ BARAN z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 4,95

SZYMON FRELIK z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 4,95

JAN PAWEŁEK z klasy  drugiej technik informatyk po gimnazjum 4,95

WOJCIECH BORKOWSKI z klasy drugiej technik elektryk po szkole podstawowej 4,95

PATRYCJA GAŁCZYŃSKA z klasy drugiej technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum 4,94

PATRYK CZUBRZYŃSKI z klasy trzeciej technik pojazdów samochodowych 4,93

ŁUKASZ NIEDŹWIECKI z klasy drugiej technik pojazdów samochodowych po gimnazjum 4,93

JULIA SŁOWIŃSKA z klasy czwartej technik żywienia i usług gastronomicznych 4,92

OSKAR PŁOSKONKA z klasy trzeciej technik informatyk 4,90

NORBERT EJNEBERG z klasy pierwszej technik informatyk 4,89

DAMIAN STACHURSKI z klasy drugiej technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum 4,88

MATEUSZ GÓRALCZYK z klasy drugiej technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum 4,88

ANGELIKA GOŁĘBIOWSKA z klasy drugiej technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum 4,87

MICHAŁ GŁASZCZKA z klasy trzeciej technik elektryk 4,87

DOMINIK PTAK z klasy drugiej technik pojazdów samochodowych po gimnazjum 4,86

KAMIL GUBA z klasy drugiej technik pojazdów samochodowych po    gimnazjum 4,86

MICHAŁ POŁOSAK z klasy trzeciej technik informatyk  4,85

SEBASTIAN PASZKOWSKI z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 4,85

KONRAD KOWALSKI z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 4,85

PAWEŁ RAGUS z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 4,85

JOANNA PŁATEK z klasy pierwszej technik żywienia i usług gastronomicznych 4,85

STANISAW MAJSTEREK z klasy drugiej technik elektryk po szkole podstawowej 4,84

PRZEMYSŁAW POLEJ z klasy czwartej technik informatyk 4,83

ZUZANNA MIKULSKA z klasy pierwszej technik żywienia i usług gastronomicznych 4,82

AGATA DESZCZKA z klasy drugiej technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum 4,81

PIOTR JĘDRZEJEWSKI z klasy trzeciej technik informatyk 4,80

KRZYSZTOF WAWER z klasy trzeciej technik elektryk 4,80

KACPER ZDUŃCZYK z klasy trzeciej technik informatyk 4,80

PATRYK PRZYBYSZ z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 4,80

ŁUKASZ DZIAK z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 4,80

DAWID PAŚNIK z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 4,80

FILIP BIENIAWSKI z klasy trzeciej technik informatyk 4,79

KACPER GNIADEK z klasy drugiej technik informatyk po gimnazjum 4,79

NATALIA WITAK z klasy drugiej technik usług fryzjerskich po szkole podstawowej 4,79

NELA SIARKIEWICZ z klasy drugiej technik usług fryzjerskich po szkole podstawowej 4,79

KAMILA DZADZ z klasy czwartej technik żywienia i usług

gastronomicznych 4,77

PAWEŁ MAKOWSKI z klasy drugiej mechanik pojazdów samochodowych po szkole podstawowej 4,77

JAKUB MUCHA z klasy  drugiej technik informatyk po szkole podstawowej 4,75

DAMIAN PIĘTKA z klasy czwartej technik elektryk 4,75

Uczniowie, którzy ze wszystkich przedmiotów z czterech lat nauki uzyskali średnie ocen pozwalające im na otrzymanie świadectw ukończenia Technikum nr 2  z biało-czerwonym paskiem:

 1. Kamil Chmielak, technik informatyk – 5,23
 2. Kamil Kania, technik informatyk – 5,06
 3. Julia Domańska, technik żywienia i usług gastronomicznych – 4,97
 4. Natalia Parysek, technik żywienia i usług gastronomicznych – 4,93
 5. Mateusz Stasiak technik pojazdów samochodowych – 4,90
 6. Damian Piętka technik elektryk– 4,75

(43 uczniów ukończyło technikum ze średnią ocen 4,00 i więcej)

Uczniowie, którzy ze wszystkich przedmiotów z trzech lat nauki uzyskali średnie ocen pozwalające im na otrzymanie świadectw ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia z biało-czerwonym paskiem:

 1. Jakub Woźniak kucharz – 5,15
 2. Aurelia Gajos kucharz – 5,13

Najlepsze klasy w całym toku nauki

 1. technik informatyk – średnia: 4,04
 2. technik żywienia i usług gastronomicznych – średnia: 3,84
 3. technik elektryk – średnia: 3,77

 

 

Najlepsze klasy : Technikum

 1. II technik informatyk po gimnazjum , średnia ocen – 4,37
 2. II technik informatyk po szkole podstawowej, średnia ocen – 4,29
 3. III technik informatyk, średnia ocen – 4,25

                    Branżowa Szkoła I stopnia

 1. III kucharz, średnia ocen – 3,65
 2. II kucharz po gimnazjum, średnia ocen – 3,37
 3. II kucharz po szkole podstawowej, średnia ocen – 3,22

Najlepsza klasa pierwsza technikum - technik informatyk, średnia ocen – 3,70

Najlepsza klasa druga technikum  - technik informatyk po gimnazjum, średnia ocen – 4,37

Najlepsza klasa trzecia technikum – technik informatyk, średnia ocen – 4,25

Najlepsza klasa czwarta technikum – technik informatyk, średnia ocen  - 3,95

Najlepsze klasy w zawodach:

technik budownictwa – klasa II po szkole podstawowej (3,24)

technik elektryk – klasa II po gimnazjum (3,67)

technik informatyk – klasa II po gimnazjum (4,37)

technik pojazdów samochodowych – klasa III (3,59)

technik usług fryzjerskich – klasa II po szkole podstawowej (3,86)

technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa II po gimnazjum (4,03)

Najlepsi uczniowie w technikum (pierwsze dziesiątki):

Klasy pierwsze:

 1. Norbert Ejneberg TI – 4,89
 2. Joanna Płatek TUF – 4,85
 3. Zuzanna Mikulska TŻiUG – 4,82
 4. Paweł Fryc TE – 4,58
 5. Filip Zalewski TI – 4,55
 6. Damian Szlązek TE – 4,53
 7. Maciej Baran TI – 4,50

Szymon Mikulski TI – 4,50

 1. Kacper Rychlik TI – 4,35
 2. Patryk Majewski TPS – 4,33
 3. Jakub Górski TI – 4,26

( 26 uczniów ze średnią 4 i więcej)

Klasy drugie:

 1. Piotr Zalewski TI po gimnazjum – 6,00
 2. Jakub Kęsik TI po gimnazjum – 5,32
 3. Patryk Pytlarczyk TI po gimnazjum – 5,21

Dawid Frąc TPS po gimnazjum – 5,21

 1. Olga Szczypek TŻiUG – 5,19
 2. Sebastian Majewski TI po szkole podstawowej – 5,15
 3. Igor Baran TI po szkole podstawowej – 5,10
 4. Michał Nitka TI po gimnazjum – 5,05

Maksymilian  Baran TI po szkole podstawowej – 5,05

Mateusz Baranowski TI po szkole podstawowej – 5,05

Łukasz Głowala TI po szkole podstawowej – 5,05

 1. Oliwia Szpicka TI po gimnazjum – 5,00

Paweł Kamiński TPS po gimnazjum – 5,00

 1. Wojciech Borkowski TE po szkole podstawowej – 4,95

Jan Pawełek TI po gimnazjum – 4,95

Arkadiusz Baran TI po szkole podstawowej – 4,95

Szymon Frelik TI po szkole podstawowej – 4,95

Zofia Możdżonek TUF po szkole podstawowej – 4,95

 1. Patrycja Gałczyńska TŻ iUG po gimnazjum – 4,94

(111 uczniów ze średnią 4 i więcej – w tym 47 z TI : 25 z TI po gimnazjum   i 22 z TI po szkole podstawowej)

Klasy trzecie

 1. Damian Sabak TI – 6,00
 2. Bartosz Piłka TI – 5,40

Marcin Zając TI – 5,40

 1. Damian Poświata TB – 5,35
 2. Szymon Talarek TI – 5,25
 3. Szymon Dadas TE – 5,20
 4. Krzysztof Żołądek TI – 5,15
 5. Anna Karpisz TŻ i UG – 5,11
 6. Piotr Barbarczyk TŻi UG – 5,06
 7. Patryk Rękawek TI – 5,00

Karol Trzpil TI – 5,00

 1. Patryk Czubrzyński TPS – 4,93

 (55 uczniów ze średnią 4 i więcej – w tym 20 z TI)

Klasy czwarte

 1. Kamil Chmielak – technik informatyk (5,50),
 2. Julia Domańska - technik żywienia i usług gastronomicznych (5,31),

Natalia Parysek - technik żywienia i usług gastronomicznych (5,31),

 1. Kamil Kania – technik informatyk (5,08),
 2. Mateusz Staniak – technik pojazdów samochodowych (5,00),
 3. Julia Słowińska - technik żywienia i usług gastronomicznych (4,92),
 4. Przemysław Polej– technik informatyk (4,83),
 5. Kamila Dzadz – technik żywienia i usług gastronomicznych (4,77),
 6. Julia Liczbarska – technik żywienia i usług gastronomicznych (4,75),
 7. Damian Piętka – technik elektryk (4,75).

(45 uczniów ze średnią ocen 4 i więcej)

 

Najlepsi uczniowie w Branżowej Szkole I stopnia (pierwsza dziesiątka):

 1. Jakub Wożniak III k – 5,70
 2. Aurelia Gajos III k – 5,63
 3. Marta Kisiel III k – 5,00

Weronika Teperek III k – 5,00

 1. Paweł Makowski II mps po szkole podstawowej – 4,77
 2. Mikołaj Jasiński III mps – 4,70

Michał Szostak III MPS – 4,70

 1. Adam Wolski II k po gimnazjum – 4,69
 2. Aneta Baran II k po szkole podstawowej – 4,62
 3. Kacper Świderski I k – 4,60
 4. Milena Kowalska III k – 4,50
 5. Sebastian Kraśkiewicz III k – 4,40

 (33 uczniów ze średnią ocen 4 i więcej)

Najlepsi uczniowie w zawodach:

Kucharz

 1. Jakub Wożniak III – 5,70
 2. Aurelia Gajos III – 5,63
 3. Marta Kisiel III – 5,00

Weronika Teperek III  – 5,00

Mechanik pojazdów samochodowych

 1. Paweł Makowski II po szkole podstawowej – 4,77
 2. Mikołaj Jasiński III – 4,70

Michał Szostak III  – 4,70

 1. Paweł Kurowski II po szkole podstawowej – 4,46

Najlepsze klasy w BS I stopnia

 1. III kucharz – 3,65
 2. II kucharz po gimnazjum – 3,37
 3. II kucharz po szkole podstawowej – 3,22

 

G R A T U L U J E M Y !!!!!!!!