ti

 Po ukończenia szkoły technik informatyk potrafi:

 • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego,
 • instalować oprogramowanie użytkowe,
 • instalować systemy operacyjne,
 • przeprowadzać okresowe konserwacje
 • sprzętu komputerowego,
 • administrować bazami danych,
 • systemami przetwarzania danych,
 • projektować bazy danych,
 • instalować lokalne sieci komputerowe,
 • projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe,
 • nadzorować pracę sieci komputerowych.

Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowiskach:

 • instalatora i administratora systemów peracyjnych,
 • administratora sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektanta i programisty baz danych,
 • instalatora sprzętu komputerowego,
 • pracownika działu finansowo-księgowego.