W tegorocznej sesji zimowej zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie wyniosła 83%. Jeden uczeń uzyskał wyniki 100-procentowe w części teoretycznej oraz praktycznej. Jest nim Cieślak Mateusz, uczeń kl. V TI (kwalifikacja INF.03)

Do egzaminów w sesji zimowej podeszli uczniowie sześciu klas technikum (łącznie 147 uczniów): technik usług fryzjerskich (FRK.03 – kl. V TUF), technik budownictwa (BUD.14 – kl. V TB), technik elektryk (ELE.05 – kl. V TE), technik pojazdów samochodowych (MOT.06 – kl. V TPS), technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12 – kl. V TŻiUG) oraz technik informatyk (INF.03 - kl. V TI).

Wyniki uczniów naszej szkoły są dobre. Ze 147 zdających uczniów, świadectwo otrzymało 122, czyli 83% zdających obydwie części egzaminu, natomiast w całym województwie mazowieckim osiągnięto wynik 67%, zaś w całym kraju 69%.

Na pochwałę zasługują uczniowie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie technik usług fryzjerskich, ponieważ wszyscy zdali część teoretyczną i praktyczną egzaminu odpowiednio w kwalifikacjach HGT.12 oraz FRK.03.

We wszystkich sześciu branżach nasi uczniowie wypadli lepiej niż uczniowie w województwie mazowieckim oraz w całym kraju. Tu najlepiej wypadli uczniowie w zawodzie technik informatyk, którzy o 35 punktów procentowych wyprzedzili pozostałych uczniów w województwie mazowieckim oraz o 32 punkty procentowe w całym kraju.

Najlepsze wyniki egzaminów zawodowych w danej kwalifikacji uzyskali:

  • FRK.03 – Projektowanie i wykonywanie fryzur – Zadrożna Patrycja
  • BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów – Kurek Sebastian
  • INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – Cieślak Mateusz
  • ELE.05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – Borkowski Wojciech
  • MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – Zawadzki Adrian
  • HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – Pałdyna Olga

Dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki egzaminów zawodowych w danej kwalifikacji przewidziane są nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

w1

w2

w3