8 lutego uczniowie branżowej szkoły I stopnia  wraz z opiekunami uczestniczyli w szkoleniu  obejmującym  zrozumienie zasad systemu ADAS.

Użycia w praktyce przyrządów do diagnostyki i kalibracji takich jak komputer diagnostyczny oraz niezbędne oprzyrządowanie. Podczas szkolenia omawiane były zagadnienia teoretyczno-praktyczne z zakresu prawidłowej diagnostyki i konfiguracji funkcji ADAS m.in.: adaptacyjny tempomat (ACC), ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu (LDW), ostrzeżenie przed kolizją (FCW), system awaryjnego hamowania (AEB). Systemy te są głównie stosowane w pojazdach Euro6 – przepisy europejskie wymagają systemu ADAS w każdym pojeździe użytkowych od 2017r. Wyjaśnione zostały podstawowe zwroty, definicje, wartości oraz zasady pracy najważniejszych części układu systemu ADAS. Omówione zostały  skutki niepoprawnie przeprowadzonej kalibracji oraz kiedy jest ona wymagana. Uczeń otrzymał wiedzę i umiejętności  z zakresu:

-  budowy układu kamery utrzymania pasa ruchu oraz układu radaru.

-  umiejętność przeprowadzania naprawy oraz diagnostyki systemu ADAS

-  zasad działa funkcji bezpieczeństwa – ACC, LDW, FCW i AEB

- najnowszych, innowacyjnych metod diagnostycznych w pojazdach użytkowych do oferty firmy w celu podniesienia  konkurencyjności na rynku.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom firmy Inter Team Panu Mateuszowi Kunca, oraz technikom z firmy Hella Gutmann Solutions Panom Konradowi Goławskiemu i Michałowi Trejber   za możliwość uczestniczenia w tak ciekawym szkoleniu teoretyczno-praktycznym, z którego wynieśliśmy potrzebną wiedzę dotyczącą systemów ADAS. Do ponownego zobaczenia podczas kolejnego szkolenia.

logo

 1 logo PL