Zakończyliśmy kolejny semestr  nauki w naszej szkole. Pragniemy podsumować przebieg szkolnego konkursu frekwencyjnego. Zgodnie z założeniami regulaminu konkursowego Dyrekcja pragnie nagrodzić zwycięzcę klasę II TI B, która w I semestrze osiągnęła średnią frekwencję 91,56 %.

Serdecznie gratulujemy uczniom i wychowawcy  klasy p. Iwonie Górskiej. Za zajęcie pierwszego miejsca uczniowie otrzymują nagrodę w postaci dofinansowania do konsumpcji lub biletu do kina w wys. 15 zł. na ucznia. 

Nagroda ( w postaci słodkiej niespodzianki) i gratulacje należą się także uczniom, którzy przez cały I okres nauki osiągnęli 100 % frekwencji. Byli to uczniowie :

  1. Dziubak Wiktor kl. I TPS
  2. Baranowski Mateusz kl. V TI
  3. Brzozowski Jakub kl. II TI B
  4. Mucha Jakub kl. III TI
  5. Kęder Oliwia kl. II TŻ i UG
  6. Grochulska Zuzanna kl. III TŻ i UG
  7. Szarek Julia kl. II TI A
  8. Baran Maksymilian kl. V TI

Pragniemy przypomnieć, że wszystkie nagrody w konkursie są fundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy!