Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Jest to święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku, mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm czy antysemityzm. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

W naszej szkole została stworzona tablica, na której uczniowie tworzyli „Listki Tolerancji”, wpisując odpowiedź na pytanie cecha człowieka tolerancyjnego? (wymień jedną cechę).

Mamy nadzieję, że  działania które w tym dniu  towarzyszyły uczniom , pogłębiły ich wiedzę otworzyły nasze serca i zachęciły do walki
z brakiem tolerancji. Podjęta inicjatywa miała na celu poruszyć w nas strunę wrażliwości i spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością.

Pamiętajmy, jesteśmy różni, lecz równie ważni. Bycie tolerancyjnymi, odnoszenie się do drugiego człowieka z szacunkiem nic nas nie kosztuje. Sprawia radość nie tylko nam ale również osobom, które przebywają w naszym towarzystwie.

Nauczyciele działania: Andżelika Papiewska, Małgorzata Żak, Kamila Głodek.