W dniu 13 września (środa) odbędą się zebrania z rodzicami wg harmonogramu:

 

 

 

1715–1730

spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem Szkoły (mała sala gimnastyczna)

1730–1815

spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas z wychowawcami (w wyznaczonych pracowniach)

1815

zebranie Rady Rodziców (świetlica)