W tegorocznej sesji letniej zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie wyniosła 83%. (Technikum 86%, Branżowa szkoła I stopnia 75%). Wyniki 100-procentowe uzyskało 97 na 208 osób w tym dwie osoby w części teoretycznej i praktycznej.

Do egzaminów w sesji zimowej podeszli uczniowie ośmiu klas, w następujących zawodach: technik budownictwa (kwalifikacja BD.29 – kl. III TB), technik elektryk (EE.05 – kl. III TE), technik pojazdów samochodowych (MG.18– kl. III TPS), technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.07 – kl. III TŻiUG), technik informatyk (EE.08 – kl. III TI), technik usług fryzjerskich (AU.21 – k. III TUF), mechanik pojazdów samochodowych ((MG.18– kl. III MPS) i kucharz (TG.07-kl. III K).

Wyniki uczniów naszej szkoły są bardzo dobre. Z 208 zdających uczniów, świadectwo otrzymało 173, czyli 83% zdających obydwie części egzaminu.

Najlepsze wyniki na egzaminie z kwalifikacji w danym zawodzie uzyskali:

BD.29 Damian Poświata – III TB- (96% cz. praktyczna, 90% cz. teoretyczna)
EE.05 Salwa Dawid, Dadas Szymon– III TE (100% cz. praktyczna, 100% cz. teoretyczna)
MG.18 Patryk Czubrzyński – III TPS- (100% cz. praktyczna, 90% cz. teoretyczna)
MG.18 Łukasz Prządka – III TPS- (100% cz. praktyczna, 90% cz. teoretyczna)
TG.07  Piotr Barbarczyk– III TŻiUG- (100% cz. praktyczna, 85% cz. teoretyczna)
EE.08 Michał Połosak– III TI- (100% cz. praktyczna, 88% cz. teoretyczna)
AU.21 Angelika Michałek – III TUF (100% cz. praktyczna, 73% cz. teoretyczna)
-----------------------------------------
MG.18 Cezary Zuchniak – III MPS (100% cz. praktyczna, 88% cz. teoretyczna)
TG.07  Auralia Gajos– III K (100% cz. praktyczna, 83% cz. teoretyczna)

Wymienieni wyżej uczniowie otrzymają nagrodę ufundowaną przez radę rodziców.

We wszystkich kwalifikacjach w technikum oraz w jednej kwalifikacji w branżowej szkole I stopnia nasi uczniowie uzyskali wyniki lepsze niż  rezultaty w kraju i województwie mazowieckim. Szczegóły na wykresie poniżej.

001

002