O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
45-lecie, Historia ZSP2 w pigułce

 

Krótka historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP w Garwolinie

Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dniem 01.09.1969 roku Zasadniczą Szkołę Handlową, istniejącą przy Technikum Ekonomicznym, przekształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową i wydzielono jako samodzielną jednostkę. Było to podyktowane koniecznością szkolenia kadr dla miejscowych zakładów.

Tak więc Szkoła Zawodowa w Garwolinie rozpoczęła swą działalność dydaktyczno-wychowawczą 1 września 1969 roku. Początkowo baza lokalowa szkoły była bardzo skromna. Mieściła się ona w małym, nieprzystosowanym budynku przy ulicy Kościuszki. W roku szkolnym 1969/1970 grono pedagogiczne składało się z 6 osób. Byli to: mgr Tomasz Puszkiel – dyrektor szkoły, Waldemar Trzpil – kierownik warsztatów szkolnych oraz nauczyciele – Kazimierz Gąsiorowski, Hanna Dwuźnik, Wanda Michalik i Barbara Makulec.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

 • 01.09.1969 – powołanie Zarządzeniem Nr 52/69 Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie z dn. 01.09.1969 roku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Garwolinie
 • 01.09.1972 – powołanie Zarządzeniem Nr 12/72 Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie z dn. 01.09.1972 roku Liceum Zawodowego – specjalność: mechanik obróbki skrawaniem
 • 01.01.1973 – przeniesienie szkoły z budynku przy ulicy Kościuszki 34 do budynku przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 20
 • 01.09.1975 – powołanie Zarządzeniem Nr 4/75 Kuratora Okręgu Szkolnego w Warszawie z dnia 14.05.1975 roku Zespołu Szkół Zawodowych  Nr 2 w Garwolinie. W skład Zespołu weszły: Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca 
 • 27.12.1975 – na mocy decyzji nr OI/022/681/75 z dnia 18.12.1975 roku wydanej przez Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Garwolinie staje się samodzielną jednostką budżetową. W skład jednostki weszły: Liceum Zawodowe, Szkoła Specjalna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Internat
 • 01.09.1978 – decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Siedlcach /O.VI.Or. 5017/1/78 z dnia 05.09.1978 o nadaniu szkole imienia Tadeusza Kościuszki
 • 21.10.1978 – uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski
 • 01.09.1979 – utworzenie w Zespole na mocy decyzji Nr 0139/1/79 z dnia 25.01.1979 roku Kuratora Oświaty i Wychowania w Siedlcach Technikum Zawodowego: Technikum Mechaniczne o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych
 • 06.09.1979 – otwarcie Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Staszic” w Katowicach Filia w Garwolinie
 • 03.05.1991 – uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na obelisku przed szkołą poświęconej twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja 1791
 • 01.09.1992 – powstają nowe kierunki kształcenia: Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ oraz Technikum Gastronomiczne
 • 13.10.1992 – uroczyste otwarcie i poświęcenie hali sportowej z udziałem władz oświatowych, przedstawicieli kościoła i samorządu terytorialnego
 • 01.09.1993 – utworzenie Technikum Budowlanego
 • 01.01.1995 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie na mocy decyzji Nr 77/94 Kuratora Oświaty w Siedlcach z dnia 28.12.1994 roku
 • 01.01.2000 – powstaje Technikum Gastronomiczne na podbudowie ZSZ oraz Liceum Zawodowe
 • 01.09.2001 – utworzenie na mocy uchwały Nr XXX/202/01 Rady Powiatu Garwolińskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki-Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Garwolinie
 • 01.09.2001 – utworzenie zaocznych techników zawodowych na mocy decyzji Zarządu Powiatu Garwolińskiego nr OK.4310-2/52/2001 z dnia 19.06.2001. Utworzono Technikum Mechaniczne, Technikum Budowlane i Technikum Gastronomiczne
 • 30.06.2002 – przestaje funkcjonować internat szkolny. Na mocy Uchwały Nr XXVII/175/2001 Rada Powiatu Garwolińskiego przekształciła internat przy Zespole Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki i internat przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w internat międzyszkolny przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte
 • 01.09.2002 – utworzenie Liceum Profilowanego, Technikum Zawodowego Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej na mocy uchwały Nr XXXVIII/251/2002 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21.02.2002 roku
 • 01.09.2003 – w szkole powstaje Liceum Ogólnokształcące
 • 01.09.2006 – powołane zostaje Technikum Informatyczne
 • 01.09.2012 – rozpoczyna swoją działalność Technikum Usług Fryzjerskich

 

W roku szkolnym 2013/2014 w ZSP nr 2 CKP w Garwolinie uczy się 580 uczniów w zawodach technik, 248 uczniów w zasadniczej szkole zawodowej, 61 słuchaczy w technikum dla dorosłych i 47 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

 

 


Poniedziałek, 23 Września 2019
imieniny: Tekla, Bogusław


Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
3,877,303 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.