O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kierunki

Kierunki kształcenia ZSP2

 


 

TECHNIKUM Nr 2 (4- letnie)

technik budownictwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik elektryk

technik informatyk

technik pojazdów samochodowych

technik usług fryzjerskich

 

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym

technik budownictwa

 fizyka i matematyka

technik żywienia i usług gastronomicznych

 biologia i matematyka

technik elektryk

 fizyka i matematyka

technik informatyk

 informatyka i matematyka

technik pojazdów samochodowych

 fizyka i matematyka

technik usług fryzjerskich

 chemia i matematyka

 

Branżowa szkoła I stopnia (3-letnia)

kucharz
mechanik pojazdów samochodowych

 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik budownictwa 311204

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest:

 • przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych,
 • opracowywania dokumentacji budowlanej,
 • kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli),
 • sporządzania obmiarów i kosztorysów,
 • sprawowania nadzoru budowlanego.

 

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów,
 • laboratoriach budowlanych,
 • państwowym nadzorze budowlanym,
 • administracjach budynków,
 • biurach projektów jako asystent
 • projektanta.

Po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Do góry


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z:

 • organizacją i kompleksową obsługą przyjęć,
 • organizacją imprez okolicznościowych w zakładach   gastronomicznych,
 • organizacją i obsługą imprez organizowanych w warunkach nietypowych.

 

Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych są:

 • restauracje,
 • jadłodajnie,                                    
 • gospody,
 • bary,
 • restauracje biurowe,
 • kawiarnie, itp.

 

Technik organizacji usług gastronomicznych może być również zatrudniony w:

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • domach wczasowych,
 • na promach i statkach.


Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Do góry

 


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik informatyk 351203

Po ukończenia szkoły technik informatyk potrafi:

 • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego,
 • instalować oprogramowanie użytkowe,
 • instalować systemy operacyjne,
 • przeprowadzać okresowe konserwacje
 • sprzętu komputerowego,
 • administrować bazami danych,
 • systemami przetwarzania danych,
 • projektować bazy danych,
 • instalować lokalne sieci komputerowe,
 • projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe,
 • nadzorować pracę sieci komputerowych.

 

 

Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowiskach:

 • instalatora i administratora systemów peracyjnych,
 • administratora sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektanta i programisty baz danych,
 • instalatora sprzętu komputerowego,
 • pracownika działu finansowo-księgowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry

 


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik pojazdów samochodowych 311513

 

Technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • organizowania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • dokonywania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów,
 • ustalania przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania, wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • weryfikowania części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych,
 • kontrolowania jakości wykonywanych napraw;
 • wykonywania operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia postępowania związanego z ubezpieczeniami, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych.

  

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

 

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 • Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

Do góry


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik usług fryzjerskich 514105

 

 

Uczniów przygotowujemy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
 • zabiegów chemicznych włosów,
 • strzyżenia włosów,
 • stylizacji fryzur,
 • wykonywania projektów fryzur.

 

 

 

Absolwent szkoły może podejmować pracę w zakładach:

 • fryzjerstwa damskiego;
 • fryzjerstwa męskiego;
 • salonach urody;
 • otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

Do góry 


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik elektryk 311303

 

Do typowych zadań zawodowych technika elektryka należy:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji, interpretowanie wyników pomiarów,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • wykonywanie kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac,
 • organizowanie stanowisk pracy,
 • udział w pracach zespołów projektowych.

 

Wymienione zadania mogą być realizowane w różnych miejscach pracy, jak:

 

 • zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
 • zakłady przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
 • zakłady gospodarki komunalnej,
 • przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
 • biura projektowe,
 • placówki zajmujące się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

  

Technicy elektrycy mogą być zatrudnieni między innymi na stanowiskach:

 

 • mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników ds. pomiarów,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 • mistrzów, kierowników zmiany, przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych,
 • elektryków dyżurnych,
 • asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych,
 • specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

Do góry

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

Branżowa szkoła I stopnia jest szkołą na podbudowie programowej gimnazjum, przygotowującą ucznia, w ramach realizacji obowiązku nauki, do podjęcia pracy zawodowej i umożliwiająca potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zewnętrznym systemie egzaminacyjnym.


Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w dwóch obszarach:

 • kształcenia ogólnego, które jest realizowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia.
 • kształcenia zawodowego, które jest realizowane zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi w zawodach szerokoprofilowych na poziomie robotniczym (czeladniczym).


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W GARWOLINIE

kucharz 512001

 

Kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności,
 • sporządzania potraw i napojów ,
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

W zakładzie gastronomicznym kucharz:

 • przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając,
 • ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji,
 • przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej,
 • stosuje różne metody obróbki cieplnej,
 • stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne,
 • wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów,
 • obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich.

 

 

 

 

 

 

 

Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków zarówno codziennych, jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia dbając o wysoki standard swoich usług.

 

 

 

 

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu, itp. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe. 

Do góry


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W GARWOLINIE

mechanik pojazdów samochodowych 723103

Mechanik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • użytkowanie pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych,
 • naprawianie pojazdów samochodowych,
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

 

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, jeśli na zakończenie nauki otrzymał wszystkie oceny pozytywne. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może uzyskać ten absolwent, który przystąpi do zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE) i uzyska z niego wynik pozytywny.

Egzamin ten nie jest obowiązkowy.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia uzyskuje kwalifikacje zawodowe i ma możliwość dalszego kształcenia np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. T. Kościuszki w Garwolinie.

 

Więcej informacji w zakładce „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe”.

 

Do góry

 

ZAPRASZAMY!!!
DOŁĄCZ DO NAS

 Środa, 8 Kwietnia 2020
imieniny: Julia, Dionizy, January


Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
4,210,695 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.