O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kierunki

Kierunki kształcenia ZSP2

 


 

TECHNIKUM Nr 2 (4- letnie)

technik budownictwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik elektryk

technik informatyk

technik pojazdów samochodowych

technik usług fryzjerskich

 

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym

technik budownictwa

 fizyka i matematyka

technik żywienia i usług gastronomicznych

 biologia i matematyka

technik elektryk

 fizyka i matematyka

technik informatyk

 informatyka i matematyka

technik pojazdów samochodowych

 fizyka i matematyka

technik usług fryzjerskich

 chemia i matematyka

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)

kucharz
mechanik pojazdów samochodowych

 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik budownictwa 311204

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest:

 • przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych,
 • opracowywania dokumentacji budowlanej,
 • kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli),
 • sporządzania obmiarów i kosztorysów,
 • sprawowania nadzoru budowlanego.

 

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów,
 • laboratoriach budowlanych,
 • państwowym nadzorze budowlanym,
 • administracjach budynków,
 • biurach projektów jako asystent
 • projektanta.

Po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Do góry


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z:

 • organizacją i kompleksową obsługą przyjęć,
 • organizacją imprez okolicznościowych w zakładach   gastronomicznych,
 • organizacją i obsługą imprez organizowanych w warunkach nietypowych.

 

Typowymi miejscami pracy technika organizacji usług gastronomicznych są:

 • restauracje,
 • jadłodajnie,                                    
 • gospody,
 • bary,
 • restauracje biurowe,
 • kawiarnie, itp.

 

Technik organizacji usług gastronomicznych może być również zatrudniony w:

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • domach wczasowych,
 • na promach i statkach.


Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Do góry

 


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik informatyk 351203

Po ukończenia szkoły technik informatyk potrafi:

 • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego,
 • instalować oprogramowanie użytkowe,
 • instalować systemy operacyjne,
 • przeprowadzać okresowe konserwacje
 • sprzętu komputerowego,
 • administrować bazami danych,
 • systemami przetwarzania danych,
 • projektować bazy danych,
 • instalować lokalne sieci komputerowe,
 • projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe,
 • nadzorować pracę sieci komputerowych.

 

 

Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowiskach:

 • instalatora i administratora systemów peracyjnych,
 • administratora sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektanta i programisty baz danych,
 • instalatora sprzętu komputerowego,
 • pracownika działu finansowo-księgowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry

 


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik pojazdów samochodowych 311513

 

Technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • organizowania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • dokonywania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów,
 • ustalania przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania, wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • weryfikowania części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych,
 • kontrolowania jakości wykonywanych napraw;
 • wykonywania operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia postępowania związanego z ubezpieczeniami, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych.

  

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

 

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 • Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

Do góry


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik usług fryzjerskich 514105

 

 

Uczniów przygotowujemy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
 • zabiegów chemicznych włosów,
 • strzyżenia włosów,
 • stylizacji fryzur,
 • wykonywania projektów fryzur.

 

 

 

Absolwent szkoły może podejmować pracę w zakładach:

 • fryzjerstwa damskiego;
 • fryzjerstwa męskiego;
 • salonach urody;
 • otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

 

Do góry 


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 2 W GARWOLINIE

technik elektryk 311303

 

Do typowych zadań zawodowych technika elektryka należy:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji, interpretowanie wyników pomiarów,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • wykonywanie kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac,
 • organizowanie stanowisk pracy,
 • udział w pracach zespołów projektowych.

 

Wymienione zadania mogą być realizowane w różnych miejscach pracy, jak:

 

 • zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
 • zakłady przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
 • zakłady gospodarki komunalnej,
 • przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
 • biura projektowe,
 • placówki zajmujące się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

  

Technicy elektrycy mogą być zatrudnieni między innymi na stanowiskach:

 

 • mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników ds. pomiarów,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 • mistrzów, kierowników zmiany, przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych,
 • elektryków dyżurnych,
 • asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych,
 • specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

Do góry

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Zasadnicza szkoła zawodowa jest szkołą na podbudowie programowej gimnazjum, przygotowującą ucznia, w ramach realizacji obowiązku nauki, do podjęcia pracy zawodowej i umożliwiająca potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w zewnętrznym systemie egzaminacyjnym.


Kształcenie w szkole zawodowej odbywa się w dwóch obszarach:

 • kształcenia ogólnego, które jest realizowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.
 • kształcenia zawodowego, które jest realizowane zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi w zawodach szerokoprofilowych na poziomie robotniczym (czeladniczym).


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GARWOLINIE

kucharz 512001

 

Kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności,
 • sporządzania potraw i napojów ,
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

W zakładzie gastronomicznym kucharz:

 • przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając,
 • ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji,
 • przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej,
 • stosuje różne metody obróbki cieplnej,
 • stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne,
 • wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów,
 • obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich.

 

 

 

 

 

 

 

Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków zarówno codziennych, jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia dbając o wysoki standard swoich usług.

 

 

 

 

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu, itp. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe. 

Do góry


 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GARWOLINIE

mechanik pojazdów samochodowych 723103

Mechanik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • użytkowanie pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych,
 • naprawianie pojazdów samochodowych,
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

 

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, jeśli na zakończenie nauki otrzymał wszystkie oceny pozytywne. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może uzyskać ten absolwent, który przystąpi do zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE) i uzyska z niego wynik pozytywny.

Egzamin ten nie jest obowiązkowy.

Absolwent po ukończeniu ZSZ uzyskuje kwalifikacje zawodowe i ma możliwość dalszego kształcenia np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. T. Kościuszki w Garwolinie.

 

Więcej informacji w zakładce „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe”.

 

Do góry

 

ZAPRASZAMY!!!
DOŁĄCZ DO NAS

 Czwartek, 22 Lutego 2018
imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr

Program Mobilność edukacyjna Program Erasmus Plus

Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
2,983,135 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.