O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
45 lecie ZSP2 - Powiatowy Turniej Scrabble

 

Powiatowy Turniej Scrabble
z okazji obchodów Jubileuszu 45-lecia kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie
 

 

 

Wszelkie załączniki znajdziecie poniżej...


 1. Informacje ogólne

 • Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. 
 • Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i bezpłatne. Wzięcie udziału w turnieju oznacza zgodę jego uczestnika na warunki turnieju, określone niniejszym regulaminem oraz przepisami gry (załącznik nr 1).

 

2. Warunki uczestnictwa

 • W turnieju mogą brać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu garwolińskiego.
 • W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda opiekuna (załącznik nr 2)
 • Limit uczniów z danej szkoły, którzy mogą przystąpić do turnieju wynosi 2 osoby.
 • W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, która nie będzie odpowiadała systemowi rozgrywek, Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitów,
  o czym szkoły uczestnicząca w turnieju zostaną powiadomione najpóźniej w terminie do 14 dni przed rozegraniem turnieju.
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w formie elektronicznej lub tradycyjnej wypełnionego i podpisanego zgłoszenia (załącznik nr 3) do dnia 14 marca 2014 roku włącznie. Adresy podane są w punkcie 7.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz szkoły uczestników turnieju.

 

3. Miejsce i termin rozegrania turnieju

 • Powiatowy Turniej Scrabble odbędzie się 4 kwietnia (piątek) 2014 roku o godz. 9
  w siedzibie Organizatora.
 • Organizator dopuszcza rozegranie szkolnych eliminacji turnieju w terminie do 13 marca 2014 roku w formie wybranej przez szkoły uczestniczące w turnieju.

 

4. System rozgrywania turnieju

 • Turniej zostanie rozegrany systemem „do pierwszej porażki” począwszy od fazy 1/8 finału. 15 minut przed rozpoczęciem turnieju Organizator przeprowadza losowanie. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywania turnieju
  w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.  

 

5. Nagrody

 • W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca
 • Dodatkową nagrodę otrzyma uczestnik, który w turnieju ułoży najbardziej punktowane słowo.

 

6. Postanowienia końcowe

 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły ww.zsp2garwolin.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem do turnieju ponosi uczestnik.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

7. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Tadeusza Kościuszki, 08-400 Garwolin , ul. II AWP 20
mail: office@zsp2garwolin.pl

 

 

Niezbędne załączniki oraz pełna wersja regulaminu jak również przepisów rozgrywek scrabble w formatach Word i PDF:

√  Regulamin Powiatowego Turnieju Scrabble      <Format Word> <Format PDF>
√  Wzór protokołu <Format Word> <Format PDF>
√  Załącznik 1 - przepisy <Format Word> <Format PDF>
√  Załącznik 2 - zgodnia niepełnoletni <Format Word> <Format PDF>
√  Załącznik 3 - karta zgłoszenia <Format Word> <Format PDF>Poleć tego news'a
Podziel się z innymi:


Poniedziałek, 23 Września 2019
imieniny: Tekla, Bogusław


Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
3,877,240 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.