O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
45 lecie ZSP2 - Regulamin konkursu na film

45 lecie ZSP nr 2 CKP w Garwolinie

Konkurs na film, prezentację

 


Regulamin konkurs na film (prezentację) o szkole
„Dwójka – wczoraj i dziś – 45 lat”
z okazji obchodów Jubileuszu 45-lecia kształcenia zawodowego w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego
w Garwolinie

 

 1. Informacje ogólne

a) organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. 

b) konkurs obejmuje przygotowanie filmu lub prezentacji z okazji obchodów Jubileuszu 45–lecia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.

c) film i prezentacja charakterystyką powinny nawiązywać do jubileuszu Szkoły, wydarzeń związanych z życiem szkoły i charakterem placówki; konieczne jest umieszczenie jubileuszowego logo Szkoły.

 

2. Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział uczniowie ZSP nr 2 CKP w Garwolinie, a także wszyscy rodzice i przyjaciele szkoły. Osoby przystępujące do konkursu zobowiązują się do:

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptacji  jego postanowień,

b) złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw autorskich do projektu graficznego, wraz z prawem dokonywania w nim zmian, oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

c) podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w konkursie osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2),

d) złożenia oświadczenia osoby przystępującej do konkursu, stwierdzającego, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza praw autorskich.

Złożone na konkurs prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je
w dowolny sposób wykorzystać, modyfikować oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
 o Uczestnikach.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

3. Formy prezentacji pracy konkursowej

FILM/PREZENTACJA
promujące Jubileusz 45–lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie. Film/prezentacja na stronie tytułowej muszą zawierać jubileuszowe logo Szkoły oraz dokładną nazwę placówki .

Wymagania techniczne:

a) Prezentacja – dozwolone formaty: *.ppt, *.pptx (formaty obsługiwane przez Microsoft Power Point) lub *.swf (plik wyjściowy animacji w technologii Flash).

b) Film

- musi być stworzony w formacie pozwalającym na umieszczenie go na serwerach internetowych, w szczególności w jednym z następujących formatów: MPEG-4, WMV, AVI, FLV, z minimalną rozdzielczością PAL 720-576

- musi zawierać informację umożliwiającą określenie, kto jest jego twórcą

Długość filmu/prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

 

4. Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły, ul. II AWP 20, 08-400 Garwolin.

Dołączamy kopertę opatrzoną hasłem „ Konkurs film/prezentacja” z wypełnionymi załącznikami oraz podpisaną płytą CD/DVD z plikami wyjściowymi projektu.

Termin składania prac konkursowych upływa 31 stycznia 2014 r.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.

 

 5. Kryteria oceny prac konkursowych

- zgodność projektu z tematem konkursu i danymi naszej szkoły

- czytelność i funkcjonalność projektu

- umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością

- oryginalność

- estetyka wykonania projektu

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu

Wyboru laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsca w obydwu kategoriach.

Komisja zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów konkursu.

 

7. Postanowienia końcowe

Planowana data ogłoszenia wyników: 13 lutego 2014 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły ww.zsp2garwolin.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych na konkurs.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

8. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Tadeusza Kościuszki
08-400 Garwolin , ul. II AWP 20

 

Załączniki:

  1. Regulamin wraz z załącznikami w formacie *.PDF
  2. Regulamin wraz z załącznikami w formacie *.DOC

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi:


Poniedziałek, 23 Września 2019
imieniny: Tekla, Bogusław


Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
3,877,292 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.