O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
45 lecie ZSP2 - Regulamin konkursu na plakat

45 lecie ZSP nr 2 CKP w Garwolinie

Konkurs na plakat i zaproszenie

 

 


 

(Pod regulaminem znajdziecie linki do niezbędnych załączników, proszę się z nimi zapoznać)

 

 

Regulamin konkursu na plakat i zaproszenie
z okazji uroczystości obchodów Jubileuszu 45-lecia istnienia

Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie

 

 

1. Informacje ogólne

a) organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. 

b) konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach; obejmuje opracowanie projektu graficznego plakatu lub zaproszenia z okazji uroczystości obchodów Jubileuszu 45–lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.

c) projekt plakatu i zaproszenia charakterystyką powinien nawiązywać do jubileuszu Szkoły, wydarzeń związanych z życiem szkoły i charakterem placówki; konieczne jest umieszczenie jubileuszowego logo Szkoły.

 

2. Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział uczniowie ZSP nr 2 CKP w Garwolinie, a także wszyscy rodzice
i przyjaciele szkoły. Osoby przystępujące do konkursu zobowiązują się do:

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptacji  jego postanowień,

b) złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw autorskich do projektu graficznego, wraz z prawem dokonywania w nim zmian, oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

c) podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w konkursie osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2),

d) złożenia oświadczenia osoby przystępującej do konkursu, stwierdzającego, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza praw autorskich.

Złożone na konkurs prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać, modyfikować oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o Uczestnikach.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

3. Forma prezentacji pracy konkursowej

PLAKAT
promujący uroczystości obchodów Jubileuszu 45–lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.

Plakat musi zawierać jubileuszowe logo Szkoły, dokładną nazwę placówki i informację, że patronat medialny nad Jubileuszem sprawuje Katolickie Radio Podlasie i portal informacyjny wirtualnygarwolin.pl

Projekt należy składać w wybranej formie:

a) Praca plastyczna – technika dowolna, format A4 lub A3

b) Grafika komputerowa

- kolorowy wydruk na papierze formatu A4 lub A3,

- plik w wersji edytowalnej wykonany w grafice wektorowej, zapisany na nośniku elektronicznym w rozdzielczości min. 300dpi 

- pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.

 

ZAPROSZENIE
na uroczystości obchodów Jubileuszu 45–lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie i Powiatowego Dnia Nauczyciela

Zaproszenie musi zawierać

- na pierwszej stronie jubileuszowe logo Szkoły z dokładną nazwą placówki

- na tylnej stronie okładki informację, że organizatorem uroczystości jest Starostwo Powiatowe w Garwolinie (umieszczamy logo) i Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie (umieszczamy logo). Patronat medialny nad Jubileuszem sprawuje Katolickie Radio Podlasie i portal informacyjny wirtualnygarwolin.pl

- środek zaproszenia zostaje pusty

Projekt należy składać w wybranej formie:

a) Praca plastyczna – technika dowolna, format – połowa A4

b) Grafika komputerowa

- kolorowy wydruk na papierze formatu – połowa A4

- plik w wersji edytowalnej wykonany w grafice wektorowej, zapisany na nośniku elektronicznym w rozdzielczości min. 300dpi

Logo Szkoły, jubileuszowe logo Szkoły i logo Starostwa Powiatowego w Garwolinie – dostępne na stronie internetowej www.zsp.garwolin.pl

Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów graficznych. Prace powinny być kodowane – na odwrocie należy umieścić godło (dopuszczalny kod literowo – cyfrowy).

 

4. Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły, ul. II AWP 20, 08-400 Garwolin.

Dołączamy kopertę opatrzoną hasłem „ Konkurs” i swoim godłem wraz z wypełnionymi załącznikami.

Termin składania prac konkursowych upływa 30 września 2013 r.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.

 

5. Kryteria oceny prac konkursowych

- zgodność projektu z tematem konkursu i danymi naszej szkoły

- czytelność i funkcjonalność projektu

- umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością

- oryginalność

- estetyka wykonania projektu

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu

Wyboru laureatów konkursu na projekt graficzny plakatu lub zaproszenia dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsca w obydwu kategoriach.

Komisja zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów konkursu.

 

7. Postanowienia końcowe

Planowana data ogłoszenia wyników: 03 października 2013 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły ww.zsp2garwolin.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych na konkurs.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

8. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Tadeusza Kościuszki

08-400 Garwolin , ul. II AWP 20

 

Niezbędne załączniki do pobrania:

  1. załączniki do wypełnienia dla uczestników (w formacie PDF)
  2. regulamin (bez załączników) w formacie PDF
  3. regulamin wraz z załącznikami w formacie dokumentu Word 2003 (DOC)
  4. herb powiatu garwolin w formacie PNG
  5. logo ZSP 2 z okazji 45-lecia (przezroczyste) w formacie PNG

Poleć tego news'a
Podziel się z innymi:


Poniedziałek, 23 Września 2019
imieniny: Tekla, Bogusław


Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
3,877,281 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.