O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nawigacja
Artykuły » Szkolne koło PTTK » Jak zapisać się do PTTK?
Jak zapisać się do PTTK?

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności zapoznaj się ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK". Następnie zgłoś się do opiekuna Szkolnego Klubu PTTK - p.Andrzej Żółkoś ( świetlica szkolna).Przyjdź z dwiema fotografiami i pieniędzmi na składkę oraz wpisowe, przygotuj dane do wypełnienia deklaracji. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?
Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.
Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych. Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.
Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?
Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.
Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.
Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTKznajdziesz tutaj.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?
Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.
Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
2. uczestniczyć w działalności PTTK;
3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
4. regularnie opłacać składkę członkowską.
Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa "Karta praw i obowiązków członka PTTK" stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.
Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?
Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2
ust. 2 Statutu PTTK.
Wysokość składki i wpisowego w roku 2008 regulują udpowiednie uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
• opiekunowie szkolnych kół PTTK,
• osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
• młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia,
• żołnierze niezawodowi,
• emeryci, renciści i inwalidzi,
• bezrobotni.
Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK (w wysokości 4 zł). Obecnie wpisowe wynosi:
• 10 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
• 6 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),
• 4 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.
Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK


Podziel się z innymi:
Facebook - Lubię To:Środa, 8 Kwietnia 2020
imieniny: Julia, Dionizy, January


Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
4,210,753 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.