W roku szkolnym 2020/2021 szkoła przystąpiła do projektu "Dialog pokoleń 7", który jest realizowany w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych", ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia resztek gwary, która zachowała się jeszcze w języku najstarszych mieszkańców wsi.