W tegorocznej sesji zimowej zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie wyniosła 74%. Wyniki 100-procentowe uzyskały 25 osób.

Do egzaminów w sesji zimowej podeszli uczniowie sześciu klas, w następujących zawodach: technik budownictwa (kwalifikacja B.30 – kl. IV TB), technik elektryk (E.24 – kl. IV TE), technik pojazdów samochodowych (M.42– kl. IV TPS), technik żywienia i usług gastronomicznych (T.15 – kl. IV TŻiUG), technik informatyk (E.14 – kl. IV TI), technik usług fryzjerskich (A.23 – k. IV TUF).

Wyniki uczniów naszej szkoły są zróżnicowane. Ze 149 zdających uczniów, świadectwo otrzymało 111, czyli 74% zdających obydwie części egzaminu, natomiast w całym województwie mazowieckim osiągnięto 72%. Upragniony dokument otrzymało również 7 uczniów przystępujących ponownie do egzaminu.

Najlepiej poradzili sobie uczniowie podchodzący do egzaminu z kwalifikacji T.15 w zawodzie technik żywienie i usług gastronomicznych (świadectwo uzyskało 90% zdających) oraz M.42 w zawodzie technik pojazdów samochodowych (88%). Na wyróżnienie zasługują również uczniowie w zawodzie technik usług fryzjerskich (kwalifikacja A.23) świadectwo otrzymało 86 % zdających Ponadto najlepiej w części pisemnej poradzili sobie jeszcze uczniowie z kwalifikacji: B.30, M.42 – 100% zdawalności oraz A.23– 95%, E.24 – 92%, w części praktycznej 100% osiągnęli uczniowie zmagający się z egzaminem z kwalifikacji E.14 (12 uczniów), T.15 (11 uczniów) oraz po jednym uczniu w kwalifikacji M.42 i E.24.

Najlepsze wyniki z danej kwalifikacjiuzyskali:

  • E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych- Kamil Mikulski – IV TE
  • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – Damian Szaniawski – IV TPS
  • A.23 Projektowanie fryzur- Monika Grzyb – IV TUF
  • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – Magdalena Szeląg – IV TŻiUG
  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – Kamil Kander – IV TI
  • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej – Ewa Głąbicka – IV TB

W pięciu kwalifikacjach nasi uczniowie uzyskali wyniki lepsze niż średnie rezultaty
w województwie mazowieckim. Szczegóły na wykresie poniżej.

Porównanie wyników egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie sesja I-II 2020

 

wykres